Trainingsmanagement

Trainingsmanagement

Vereenvoudig de organisatie
van uw opleidingsprogramma

Met de functionaliteit TMS (Training Management System) betrekt u de werknemers en managers in het ontwikkelen van uw opleidingsprogramma en vereenvoudigt u het administratieve beheer.

De voordelen van de oplossing

  • De geïntegreerde rapportagetool geeft helder inzicht in de opleidingsbudgetten.
  • Lagere werklast door een centrale verwerking van de leerbehoeften afkomstig uit de verschillende HR processen.
  • Ontwikkelen van vaardigheden van medewerkers door het bieden van nieuwe loopbaankansen.

Voorlopige opleidingsplannen
opstellen

Bied gerichte opleidingstrajecten aann door de leerbehoeften vooraf in te schatten. U analyseert de verschillende scenario’s en valideert diegenen die het meest beantwoorden aan de performancedoelstellingen van uw organisatie.

Trainingsmanagement

Eenvoudige individuele
en collectieve inschrijving

Dankzij de eenvoudige inschrijvingsprocedure, voor individuele en collectieve trainingen, kunnen werknemers hun wensen inzake hun professionele ontwikkeling beter uiten.
De volledige en altijd beschikbare cursuscatalogus sluit aan op alle profielen binnen uw organisatie.
Dankzij het evaluatieve proces is er een perfecte aansluiting tussen opleidingsaanbod en individuele reële en specifieke wensen. De professionele ambities van iedere werknemer worden afgezet tegen de meer algemene performance doelstellingen van de organisatie.

TMS - Training Management System
Trainingsmanagement

Eenvoudig administratief
beheer

Een centrale plaats voor het inventariseren en centraliseren van de leerbehoeften van het personeel. Eenvoudige validatie door leidinggevende en volledige geschiedenis van de aanvragen/ goedkeuringen zorgen voor een optimale opvolging.

Eenvoudige locatie en zaalreservering, zowel binnens- als buitenshuis, en optimalisering van de deelnameplanning aan de trainingen.

Ik wil een demo

Realtime kosten
en budgetbeheer

Duidelijke weergave van de kosten van iedere training (educatieve kosten, engineeringkosten en cursusmateriaal) waardoor u perfecte controle houdt over het opleidingsbudget.

Door realtime monitoring van de besteding van het opleidingsbudget kan het opleidingsbudget maximaal benut worden.

TMS - Training Management System

Ik wil een demo