E-learning oplossing voor het installeren van software

Kies een computerspecialist in e-learning

Onze e-learning experts begeleiden u bij
het installeren van uw LMS en LCMS

e-doceo

Afgezien van het eenvoudige computerproject vergt de ontwikkeling van een afstandsopleiding via een LMS of een LCMS een globale analyse met betrekking tot de organisatie van de HR-processen, de engineering van de opleidingssystemen evenals de computerinfrastructuur.

Ons team van experts beschikt over een doorgedreven kennis van e-learning en blended learning oplossingen en adviseert u over de levenscyclus van uw projecten: voor en ook tijdens de implementatiefase van de oplossing en begeleidt u bij de veranderingen. Deze laatste fase garandeert u dat uw doelstelling wat betreft pedagogische optimalisering zal worden gerealiseerd.

De kennis en ervaring van onze adviseurs
wat betreft e-learning en blended learning

Dankzij onze kennis en ervaring wat betreft e-learning en blended learning kunnen wij het volgende voor u doen:

  • Voorafgaande audit en opstellen van het instellingsbestek
  • Financiële studie en berekening van ROI, inclusief het vaststellen en opvolgen van de indicatoren.
  • Analyse van de technische middelen en eisen.
  • De e-learning computeroplossing installeren en instellen.
  • De software aan de overige HR-applicaties koppelen.
  • De optimaliseringsprocessen van het beheer van de pedagogische dragers definiëren en implementeren.
  • Advies en opvolging bij het installeren van de systemen voor afstandsopleiding.
  • Het mentoraat en de uitrolplannen verbeteren.
  • Begeleiding bij de veranderingen en definitie van het communicatieplan.
  • Opleiding en coaching van de verschillende spelers.

Tijdens het bestuderen van uw bedrijfscultuur en uw opleidingspraktijken staan onze experts u bij om het menselijk kapitaal van uw onderneming aan te passen en te ontwikkelen.

Knowhow

De rol van de e-learning expert is georganiseerd in 4 grote stappen en u wordt bij elk van die stappen betrokken

1 - Uw behoeften aan afstandsopleiding identificeren

Tijdens de eerste ontwikkelingsfase van de kaderstudie kan ons IT-team handig gebruik maken van zijn kennis en ervaring. Samen met de verschillende spelers van uw onderneming worden de huidige opleidingsprocessen geanalyseerd, vervolgens bepalen wij samen hoe het kan worden verbeterd en met welke strategieën dat zal gebeuren. Dit ontwikkelingsplan wordt vastgelegd in gebruiksscenario’s.

2 - Instellingen en tests uitvoeren

Nadat uw gebruiksscenario’s zijn gevalideerd, stelt de expert van Talentsoft Learning een instellingslijst op. De kenmerken van elk profiel van het LMS- of LCMS-platform worden dan bepaald: identificatie van de persoonlijke velden, bijzondere rechten, enz. De parameters van een homologatieversie van uw e-learning oplossing LMS of LCMS worden dan ingesteld, gevalideerd waarna het sein tot de productie wordt gegeven.

3 - Koppeling met de overige applicaties

Het komt zelden voor dat de blended learning strategie een geïsoleerde actie is binnen de HR-directie; doorgaans ligt zij in de lijn van een echt bedrijfsbeleid. De inlichtingen van het HRIS moeten dan communiceren met de beheer- en verspreidingstools van de pedagogische dragers. Deze eenzijdige of bilaterale communicatie wordt koppeling genoemd. Dit koppelingswerk maakt deel uit van de dagelijkse arbeid van onze in e-learning gespecialiseerde teams. Voor onze klanten betekent dat hoe dan ook een comfort en vlot verloop bij het beheer van hun computeroplossingen.

4 - Inbedrijfstelling van het LMS- of LCMS-platform

Uw productie LMS of LCMS is het resultaat van het ontwerp van het homologatieplatform, aangezien het identieke instellingen heeft. Ons IT-team staat u bij om het dagelijkse gebruik van onze e-learning oplossing voor uw afstands- of blended learning opleiding optimaal te laten verlopen.